persoonlijke ontwikkeling en onderzoek

Het proces naar volwassenheid brengt veel veranderingen met zich mee. Het kan zijn dat het gedrag of de ontwikkeling binnen dit proces verontrustend is en gaat opvallen. Als je er zelf geen verklaring voor kunt vinden en je hulp nodig hebt, staat ROED voor je klaar. 

Wij onderzoeken, adviseren en bieden je begeleiding.

Onderzoek

Een psychologisch onderzoek is een manier om onder andere eigen talenten, prestatieniveau, persoonlijkheidskenmerken en andere eigenschappen in beeld te brengen. Deze worden inzichtelijk gemaakt door middel van gesprekken, interviews en psychologische testen.

Het betreft ouders/verzorgers/begeleiders of de jongere zelf die vragen hebben over:

  • Capaciteiten; wat zijn de sterke en zwakke kanten in het intellectueel functioneren?    
  • Psychische problemen en gedragsproblemen (zoals problemen met slapen, eten, gehoorzaamheid, somberheid, driftbuien en angsten)
  • Werkhouding problemen (faalangst, concentratie en aandacht problemen)
  • Psychosomatische klachten (zoals, hoofdpijn of buikklachten zonder verklaarbare oorzaak)
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Omgaan met beperkingen in gedrag (zoals autisme en  ADHD)
  • Over hun opleiding en willen laten onderzoeken waar hun mogelijkheden liggen (talenten ontdekken) en eventueel begeleiden naar werk

Begeleiding

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om een behandel- of begeleidingsplan op te stellen. Dit plan is er om zaken aan te pakken die jouw vooruitgang in de weg staan. Samen met jou gaan we aan de slag om bijvoorbeeld je zelfvertrouwen te vergroten, om te leren structuur aan te brengen in je leven,  om je de handvatten mee te geven om te solliciteren enzovoort. Verder brengen we indien nodig advies uit aan je school, werkgever of aan het thuisfront hoe we de situatie samen kunnen verbeteren.